Από το σχολικό έτος 2021-2022 το

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΚΕΛΕΟΣ

(πρώην 2ο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ (Τ.Ε.Ε.) ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ)

έχει μετατραπεί σε

Κελεός

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΚΕΛΕΟΣ.

Ο ιστότοπος της σχολικής μονάδας βρίσκεται πλέον στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://epal-esp-elefs.att.sch.gr