Published: Sunday, 22 March 2020

Εκπρόθεσμες Hλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής σε ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2021-2022


Από την 13η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09.00 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23.59, η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία προκειμένου να υποβληθούν εκπρόθεσμες Ηλεκτρονικές Αιτήσεις εγγραφής-ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ – ΕΠΑ.Λ από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή τους/τις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, σε λειτουργούντα τμήματα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ή μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-ananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Σε όλα το μενού και στο «Σχολείο τελευταίας φοίτησης» η σχολική μονάδα εμφανίζεται πλέον ως ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΚΕΛΕΟΣ.
2. Στο σχολείο μπορούν πλέον να εγγράφονται ανήλικοι μαθητές μόνο εφόσον είναι εργαζόμενοι. Πατήστε εδώ για πληροφορίες σχετικά με την ειδική άδεια εργασίας ανήλικων εργαζόμενων

Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριων ή οι μαθητές/τριες ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. που θα υποβάλουν εκπρόθεσμη ηλεκτρονική αίτηση (13-20 Σεπτεμβρίου 2021), θα πρέπει να την τυπώσουν και να την καταθέσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στον/στην Δ/ντή/ντρια του σχολείου, προκειμένου να διαβιβαστούν υπηρεσιακά στον/στη Δ/ντή/ντρια Δ.Δ.Ε. προς έγκριση.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την Εγκύκλιο Ηλεκτρονικών Εγγραφών πατήστε εδώ.

Η σύνδεση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές γίνεται με τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) του κηδεμόνα. Επισημαίνεται ότι, αν οι αιτούντες/σες κηδεμόνες ή ενήλικοι/ες μαθητές/τριες δεν διαθέτουν κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis), οφείλουν να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τους αποκτήσουν έγκαιρα.

Για να είναι δυνατή η ταυτοποίηση ενός/μίας μαθητή/τριας και η ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής της αίτησής του/της στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές, ο/η αιτών/ούσα θα πρέπει να γνωρίζει τον Αριθμό Μητρώου (Α.Μ.) του μαθητή/τριας (αναγράφεται στον έλεγχο / απολυτήριο / πτυχίο του μαθητή ή διαφορετικά επικοινωνήστε με το σχολείο τελευταίας φοίτησης).

Για την διευκόλυνση των μαθητών / κηδεμόνων που αδυνατούν να υποβάλουν μόνοι τους την Ηλεκτρονική Αίτηση, θα μπορούν να προσέρχονται στο σχολείο τις ώρες 17:30 – 21.00.

Οι μαθητές του σχολείου μας που επιθυμούν να μετεγγραφούν σε άλλο σχολείο το σχ. έτος 2021-2022 θα πρέπει να φέρουν στο σχολείο αντίγραφο της «Ηλεκτρονικής Αίτησης» που θα υποβάλλουν, προκειμένου να τους εκδώσουμε «Πιστοποιητικό σπουδών» το οποίο θα καταθέσουν στη νέα σχολική μονάδα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


Για την εγγραφή μαθητή/τριας στο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΚΕΛΕΟΣ), οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται, προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, να υποβάλουν στο σχολείο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Για επανεγγραφές:

1) Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α' 75). Μπορείτε επίσης να μας τη στείλετε (σαν αρχείο *.pdf) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

2) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας, αν είναι ενήλικος/η, στην οποία θα δηλώνονται:

«Επιθυμώ την εγγραφή του/της μαθητή/τριας …………….....……………………………… στην ….. τάξη του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Ελευσίνας-Κελεός σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ……………………………….. Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής.
Ο/η ανωτέρω εγγραφόμενος/η μαθητής/τρια πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής σε εσπερινό ΕΠΑ.Λ. και δεσμεύομαι να προσκομίσω εμπρόθεσμα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της εγγραφής του/της.»


Την παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση μπορείτε να την εκδώσετε (αντιγράφοντας και συμπληρώνοντας το προηγούμενο κείμενο) στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses (δεν χρειάζεται υπογραφή).
Διαφορετικά μπορείτε να τα τη συμπληρώσετε στο σχολείο ή πατώντας εδώ να την συμπληρώσετε και να μας τη στείλετε (σαν αρχείο *.doc) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Στη συνέχεια θα πρέπει να έρθετε στο σχολείο (μέχρι τέλος Ιουνίου) για να την υπογράψετε.

3) Οι ανήλικοι εργαζόμενοι μαθητές ανάλογα με την περίπτωση που υπάγονται, θα πρέπει να προσκομίσουν στο σχολείο τα δικαιολογητικά που αναφέρονται εδώ.

Για νέες εγγραφές εκτός από τα παραπάνω, θα χρειαστεί να προσκομίσετε και τα εξής:

4) Τίτλο Σπουδών:
α) Απολυτήριο Γυμνασίου, αν αυτό δεν έχει διαβιβαστεί υπηρεσιακά, ή άλλο ισότιμο τίτλο.
ή
β) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου.
ή
γ) Πιστοποιητικό Σπουδών του/της μαθητή/τριας από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθηκε.

Για να δείτε σε ποια τάξη έχετε δικαίωμα εγγραφής, πατήστε εδώ.

5) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας και Πιστοποιητικό Γέννησης του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η ο/η μαθητής/τρια. Το Πιστοποιητικό Γέννησης μπορείτε να το εκδώσετε στα ΚΕΠ ή στο Δήμο ή στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.gov.gr/upourgeia/oloi-foreis/esoterikon/pistopoietiko-genneses

6) Φωτογραφίες ταυτότητας (4).

7) Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής και το αργότερο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κατατίθεται στο σχολείο το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή. Το Α.Δ.Υ.Μ. ισχύει για τρία (3) σχολικά έτη. Την ευθύνη συμπλήρωσης του Α.Δ.Υ.Μ. έχουν οι παιδίατροι ή οι γενικοί γιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, οι παθολόγοι, ανεξαρτήτως μονάδας ή φορέα που υπηρετούν ή συνεργάζονται, καθώς και ανεξάρτητοι ιδιώτες ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας μπορείτε να το εκτυπώσετε πατώντας εδώ.

Παρακαλούμε τους μαθητές που θα στείλουν τα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., να προβούν σε τηλεφωνική επιβεβαίωση παραλαβής (210-5565202 ή 210-5543443 κος Θώμος Χρήστος).

«Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του νέου κορωνοϊού COVID-19 οι μαθητές / κηδεμόνες οφείλουν να αποστείλουν Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της ιστοσελίδας του https://www.gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη σχολική μονάδα ή να παρουσιαστούν, κατόπιν συνεννόησης (τηλ. 210 5565202 & 210 5543443), για την οριστική εγγραφή, ανανέωση εγγραφής ή μετεγγραφή τους, προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται κατά περίπτωση για τα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.